ทดสอบการเพิ่มรูปกิจกรรม....

[ 3/01/2557 ]การอัดเทปโทรทัศน์ช่อง 3 รายการสมรภูมิไอเดีย
    นักเรียนโรงเรียนกาวิละอนุกูล ได้มีโอกาศอัดเทปโทรทัศน์ช่อง 3 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2556 เบส ของกาวิละอนุกูล การประดิษฐ์โคมจากกระดาษสา โดยประยุต์จากภูมิปัญญาล้านนา จะออกอากาศในรายการสมรภูมิไอเดีย วันศุ....

[ 1/05/2556 ]พิธีรดน้ำดำหัวผู้อำนวยการโรงเรียนและครูอาวุโส โรงเรียนกาวิละอนุกูล
    คณะครูและบุคลากรโรงเรียนกาวิละอนุกูลได้จัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้อำนวยการโรงเรียนและครูอาวุโส เพื่อแสดงความเคารพและสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง ที่แสดงออกถึงความเคารพ นับถือ ผู้บังคับบัญชาและครูอาวุโส....

[ 28/11/2555 ]สืบสานประเพณีลอยกระทงยี่เป็ง
    โรงเรียนกาวิละอนุกูลจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทงยี่เป็ง โดยผู้อำนวยการสมศักดิ์ ชัยชนะ เป็นประธานในการปล่อยโคมลอย วันที่ 28 พฤศจิกายน 2555....

 

20/02/2555
 
 
 


หนึ่งแสนครูดี
  

ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี ๒๕๕๔ 

นายพฤหัส แลสันกลาง , นางพยุงศรี ทองคำกูล , นางสาววันทนีย์ เรียงไรสวัสดิ์  นางจิราภรณ์ ศรีวิชัย....20/02/2555  
เกียรติบัตรผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นสำหรับคนพิการ

ผู้บริหาร  นายสมศักดิ์  ชัยชนะ

ข้าราชการครู  นางณภัทร  สิงห์สี  , นางบัวแก้ว  ใหม่ศรี  , นางศุภมาส บุญเกิด , นางดวงสมร  ศิริ  , นางสนธิรัตน์&nbs....

 
อ่านข่าวทั้งหมด ?

HTTP Exception: 1 HTTP Transport Error - Unable to establish connection to host www.rssthai.com